X

Butes fileja (Platichthys flesus (L.))

Par produktu

  • Baltija Bute maiņas tara un ne mazāk kā 25kg
  • Zeltplekstes fileja (ziemeļu) 120/200
  • Zeltplekste atlantijas ķid 600+
  • Baltijas plekste ķidāta 30 CM+/3/
  • Baltijas plekste ķidāta ar galvu styro kastē 27cm+
  • Baltijas Plekstes liemenis bez ādas styro kastē
  • Baltijas plekste ķidāta bez galvas styro kastē
  • Baltijas plekstes (butes) fileja b/ā 60/120g

 

 
Produktu katalogs

Vairāk

Kategorija: